Ph.D. TALENT 2018

Student FAST, Lukáš Novák, pod vedením vědeckého ředitele Centra AdMaS, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., vyhrál v soutěži Ph.D. talent 2018 s prací na téma
„Vysoce Efektivní Spolehlivostní Analýza (Highly Efficient Reliability Analysis (HERA)“.

Projekt je zaměřen na vývoj spolehlivostních metod použitelných v praktických aplikacích. V posledních letech se častěji pro návrh nových konstrukcí a ověření existujících konstrukcí využívá nelineární metoda konečných prvků v kombinaci se spolehlivostní analýzou. Nicméně existující spolehlivostní metody jsou velice výpočetně náročné a jejich korektní použití tedy často není možné, tudíž vývoj nových efektivních metod představuje důležitou část výzkumu zaměřenou na spolehlivost a bezpečnost konstrukcí.

Soutěž Ph.D. je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. O stipendium se mohou ucházet čeští i zahraniční studenti. Soutěž je otevřená a její pravidla nestanovují žádné kvóty příjemcům partnerských univerzit, fakult ani ústavům, jejichž studentům je určena. Finanční příspěvek by měl mít pro stipendistu pozitivní efekt s cílem eliminovat starosti o každodenní živobytí, aby se mohl plně věnovat doktorskému studiu, vědecké práci, a rovněž budování své profesní budoucnosti.

Důvodem podpory právě talentovaných doktorských studentů je prokázané nízké finanční ohodnocení v porovnání s doktorskými studenty ve vyspělých státech EU.