PORADA POVODÍ MORAVY V PROSTORÁCH CENTRA

  

Dne  11.3.2019  uspořádalo Povodí Moravy svoji pravidelnou poradu v prostorách Centra Admas.

Před začátkem se technicko-provozní ředitel, Ing. David Fína, a generální ředitel, MVDr. Václav Gargulák, setkali s ředitelem Centra AdMaS, JUDr Ing. Zdeňkem Dufkem, Ph.D., a probrali okruhy možné spolupráce. Následovala prezentace centra, samotná porada a odpolední prohlídka jednotlivých laboratoří.