WORKSHOP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE SE ZAMĚŘENÍM NA PILOTNÍ PROJEKTY

Dne 12.9.2019 se od 9,00 – 16,30 hodin konal v prostorách Fakulty stavební  WORKSHOP PRO VEŘEJNÉ ZADAVATELE SE ZAMĚŘENÍM NA PILOTNÍ PROJEKTY.

Workshop zahájil Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu, v několika dalších blocích přednášeli o tématu BIM děkan Fakulty stavební, prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., a zaměstnanci České agentury pro standardizaci.