PRAKTICKÁ VÝUKA STUDENTŮ 3. ROČNÍKU V OBORU KONSTRUKCE

 

Na podzim 2019 proběhla již tradičně v silniční laboratoři výzkumného centra AdMaS praktická výuka studentů 3. ročníku oboru K v rámci předmětu Pozemní komunikace I (BM001).

Studenti mohli vidět praktickou ukázku výroby asfaltové směsi a také byli seznámeni s moderním přístrojovým vybavením laboratoře (např. zařízení ke stanovení protismykových vlastností povrchů vozovek po ohlazování či zařízení na stanovení tuhosti a únavy) a s možností jeho využití při řešení bakalářských a diplomových prací. Někteří ze studentů měli též  možnost diskutovat s prof. Janem Kudrnou, mj. průkopníkem využitím asfaltu modifikovaného drcenou pryží ze starých pneumatik (tzv. gumoasfaltu).