Prodloužení projektu s Norwegian University of Science and Technology

V červnu 2021 došlo v návaznosti na zdržení projektových aktivit z důvodu omezení vyplývajících z pandemie viru COVID-19 k prodloužení řešení projektu s názvem „Curriculum for the Czech-Norwegian doctoral program in the field of water management and water engineering“ do konce prosince 2021. Tento projekt je realizován ve spolupráci s Norwegian University of Science and Technology a jeho cílem je příprava společného doktorského studijního programu v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb, jehož efektem má být posílení institucionální spolupráce v oblasti vzdělávání mezi výše jmenovanou přední norskou technickou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně.

Vzhledem k omezené možnosti zahraničních cest byly v září a listopadu realizovány on-line meetingy s norským projektovým týmem, na nichž byly diskutovány podmínky připravovaného společného studijního programu.

V říjnu proběhla konference Městské vody 2021, na které řešitelé dr. Žižlavská a dr. Macsek prezentovali informace o probíhajícím projektu i o budoucím společném doktorském studijním programu.

V předvánočním čase, pokud situace dovolí, je plánována návštěva norských kolegů z Norwegian University of Science and Technology v brněnském Centru AdMaS.