PROGRAM NA UDRŽENÍ VODY VE MĚSTĚ

Tým odborníků z VUT v Brně, v čele se zaměstnancem centra AdMaS, dr. Davidem Bečkovským, se technicky podílel na přípravě pilotních dotačních programů na zadržování vody ve městě a předcházení suchu.

O podmínkách dotace, a především o nápadu zelených střech a budování retenčních nádrží na dešťovou vodu ve městě Brně, hovořila s dr. Bečkovským redaktorka MF Dnes v článku ze dne 3.6.2019.