REALIZACE ZKUŠEBNÍHO ÚSEKU Z NOVĚ NAVRŽENÉ ASFALTOVÉ SMĚSI

Silniční laboratoř centra AdMaS se při výrobě nových asfaltových směsí v rámci výzkumných projektů mimo jiné zabývá také využíváním R-materiálu – materiálu získaného ze staré asfaltové vozovky. Student 4. ročníku Fakulty stavební, Karel Spies, zde v rámci své bakalářské práce navrhl a odzkoušel nový typ asfaltové směsi s vyšším obsahem R-materiálu a obsahem asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem, získaným ze starých drcených pneumatik. Při laboratorních zkouškách plně využíval zkušební zařízení centra AdMaS. V měsíci dubnu se povedlo tuto navrženou asfaltovou směs použít pro opravu výtluků na dopravně velmi vytížené křižovatce ulic Veveří a Pod Kaštany a vznikl tak minizkušební úsek. Nutno podotknout, že student s bakalářskou prací vyhrál fakultní kolo Studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ) postoupil do mezinárodního kola, které se bude konat v Žilině.

Velký dík patří firmě Brněnské komunikace, a.s. za umožnění provést tento zkušební úsek a pomoc při provádění testů.