SEMINÁŘ SPOLEČNOSTI MC–BAICHEMIE PRO STUDENTY FAST VUT V BRNĚ

Na 19.4.2018 si společnost MC-Bauchemie, která úzce spolupracuje s Centrem AdMaS, připravila odborný seminář s názornou ukázkou výsledků společných výzkumných úkolů. Seminář byl uspořádán pro studenty 1. ročníku magisterského studia Stavebně materiálového inženýrství (obor M) a zaměřil se na širokou paletu různých typů injektážních hmot pro sanace staveb. Odborná přednáška se věnovala především materiálům pro zamezení pronikání vody do stavebních konstrukcí. Studenti měli jedinečnou příležitost vidět praktické ukázky chování různých typů hmot po jejich aplikaci a jejich reakci na kontakt s vodou.