SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ CENTRA ADMAS

Vedení centra AdMaS svolalo na pátek, 15.3.2019, tradiční setkání zaměstnanců. V přednáškové místnosti FAST prezentoval výsledky projektu AdMaS za rok 2018 pan ředitel, dr. Zdeněk Dufek, slova se ujal pan děkan, prof. Miroslav Bajer, a nakonec prof. Novák seznámil účastníky s pravidly projektu AdMaS UP pro rok 2019.

 

Zaměstnanci byli též informování o projektu Národního centra kompetence CAMEB a seznámeni s předběžnými plány v následujících letech, kdy centru končí doba udržitelnosti.

15