SILNIČNÍ KONFERENCE OSTRAVA 2018

 

Zástupci centra AdMaS, v čele s panem ředitelem a profesorem Kudrnou, se ve dnech 17. – 18.10.2018 účastnili Silniční konference v Ostravě, kde ve stánku reprezentovali výzkum a činnost Centra AdMaS a FAST jako celek.

Během konference byl Českou silniční společností oceněn absolvent FAST, Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., jež získal diplom za 1. místo v soutěži disertačních prací 2018 za práci Reologické vlastnosti asfaltových pojiv, na jejíž výzkum byly použity přístroje a zařízení centra AdMaS.

Srdečně blahopřejeme!