ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC POKRAČUJE

 

V měsíci únoru pokračovalo jednodenní školení pro zaměstnance Ředitelství silnic a dálnic, které zorganizovalo Centrum AdMaS společně s firmou C.Q.E. a s jejímž uskutečněním začalo již v roce 2016. Hlavním tématem byl Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací. Všeobecné znalosti prezentovali prof. Ing. Jan Kudrna, CSc. za AdMaS a Ing. Květoslav Urbanec, MBA za firmu C.Q.E. Celá akce se stejně jako v minulosti setkala s úspěchem a přáním ze stran zaměstnanců ŘSD se podobných školení pravidelně účastnit.