SKUPINA EGAR SE V RÁMCI VÝZKUMU PYROLÝZNÍHO ZPRACOVÁNÍ ČISTÍRENSKÝCH KALŮ INSPIROVALA V NĚMECKU

Ve dnech 18. – 19. 2. 2019 se VS EGAR zúčastnila společně s kolegy z Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a agenturou ZERA (Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s.) exkurze na ČOV Linz – Unkel nedaleko německého Bonnu.

Na této čistírně odpadních vod je provozováno unikátní zařízení společnosti PYREG, které zajišťuje pyrolýzní zpracování čistírenských kalů. Projekt, který financovala německá vláda a zohledňuje novelizovanou německou vyhlášku o nakládání s čistírenskými kaly, je zajímavý ze dvou pohledů. Umí využívat fosfor, resp. zařízení PYREG čistírenský kal vysuší, karbonizuje, desinfikuje a je možné jej využít jako pomocnou půdní látku či hnojivo s vysokým biologicky dostupným obsahem fosforu. Dále se jedná o zařízení, které je autotermální – pro provoz zařízení se využívá čistě energie ze zpracovávaného čistírenského kalu.

Výzkumná skupina EGAR se společně se svými partnery zabývá mikrovlnnou torrefakcí čistírenského kalu, která představuje jednu z forem nízkoteplotní pyrolýzy. V centrum AdMaS jsou v rámci výzkumu testovány sušené čistírenské kaly z různých velkých ČOV na laboratorním zařízení, dále pak v malé poloprovozní jednotce s kapacitou cca 10 kg sušeného čistírenského kalu á pokus. S německými kolegy pojí VS EGAR  i podobné cíle – transformovat čistírenský kal uvedenou technologií do podoby uhlíkatého produktu s širokým uplatněním – v zemědělství, energetice nebo třeba jako filtrační medium.

Cílem exkurze byla výměna kontaktů a zkušeností z provozní aplikace technologie, možnost srovnání legislativy, kdy se Česká republika aktuálně rozhoduje, jakým způsobem řešit budoucí zpracování čistírenských kalů, a tzv. německá cesta je jednou z možností. Zároveň dostala VS EGAR vzorky uhlíkatého produktu, který je možno dále srovnávat s vlastním vývojem.