SPOLUPRÁCE S FIRMOU 3i – ISOLET

Centrum AdMaS se ve spolupráci se společností  3i – Isolet, s.r.o. podílí na řešení zvýšení bezpečnosti na stavbách.

Při výstavbě je jedním z rizik nebezpečí pádu do šachet, světlíků, prostupů či jiných otvorů ve stropních či jiných vodorovných konstrukcích. Řešení spočívá v zajištění a zabezpečení těchto otvorů v monolitické vodorovné konstrukcí. Místo budování hrazení a provizorního zábradlí kolem těchto otvorů, je do otvoru volně vsazen SAFETY BLOCK, který zaplní prostor pro budoucí otvor ve stropní konstrukci. Následně, po ztvrdnutí monolitické konstrukce, je blok odstraněn celý anebo částečně dle potřeby.

V centru Admas byly ověřeny mechanické vlastnosti, které souvisí s pochůzností vložených bloků do monolitické konstrukce a zajištění bezpečného přenesení zatížení, které může být vyvozeno pohybujícími se pracovníky během výstavby. Při zkouškách zatížení, které by mělo simulovat nášlap lidské nohy, bylo dosaženo velmi vysoké únosnosti. Díky odzkoušení v centru Admas byla ověřena bezpečnost z pohledu únosnosti, a to i na spojích desek, které k sobě byly lepeny pomocí polyuretanové pěny či stavebního lepidla na cementové bázi. Jedná se o velmi zajímavé řešení pro zvýšení bezpečnosti na stavbě.​