Stavebnictví 4.0 je výzva nejen pro Centrum AdMaS

V úterý 18. ledna podepsal děkan Fakulty stavební profesor Bajer spolu s dalšími představiteli stavebních fakult a průmyslových partnerů, vstup do platformy Národního centra stavebnictví 4.0.

Tato platforma si klade za cíl využít synergie při zavádění a optimalizaci digitalizace, automatizace a uplatňování principů udržitelného environmentálního chování. Současnou velkou výzvou stavebnictví je mj. zavedení nových technologií včetně využití principů Průmyslu 4.0 do výstavby a zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v této oblasti v evropském měřítku.

Centrum AdMaS plánuje být jedním velkým stavebním testbedem.