STUDENTI OBORU POZEMNÍ KOMUNIKACE I. NAVŠTÍVILI CENTRUM

 

Ve dnech 26.11. a 27.11. proběhla v laboratoři dopravních staveb centra AdMaS praktická výuka všech cvičení předmětu BM001 – Pozemní komunikace I.

Studenti 3. ročníku oboru Konstrukce a dopravní stavby a oboru Městské inženýrství v rámci cvičení uviděli praktickou ukázku výroby asfaltové směsi a  následně výroby zkušebních těles. Soudě dle reakci studentů byla výuka úspěšná a vyrobená zkušební tělesa si odnášeli jako suvenýr.