SÚJB v Centru AdMaS

20.1.2022 přivítal doc. Schmid v prostorách výzkumného Centra AdMaS zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se kterými byly diskutovány možnosti spolupráce v oblasti expertní činnosti a modelování netěsnosti ochranné obálky reaktorů v jaderných elektrárnách.