ÚČAST NA KONFERENCI CELEBRATING 20 YEARS RMPD V LISABONU

Dva naši doktorandi, Ing. Pavel Šperka a Ing. Jiří Sachr, kteří pracují na výzkumných projektech v silniční laboratoři centra AdMaS, se na konci března 2019 účastnili mezinárodní konference Celebrating 20 Years Road Materials and Pavement Design. Konference se konala ve městě Lisabon v Portugalsku a byly zde představeny nejlepší příspěvky v rámci odborného vědeckého časopisu RMPD z oblasti materiálů používaných pro stavby silnic.

V rámci konference se povedlo navázat kontakt s profesorkou z Portugalska (Ana Chistina Freire), která se zabývá zkoušením vyztužených asfaltových souvrství mřížemi ze skelných a karbonových vláken. Dále se povedlo uskutečnit  jednání s profesorem z Indie (Krishna Prapoorna), který se mimo jiné zabývá vývojem a testováním asfaltových směsí s asfaltem modifikovaným pryží z pneumatik (drcené staré pneumatiky). Obě tyto jednání velmi úzce souvisí s výzkumnými projekty, které jsou, či byly řešeny ve výzkumném centru AdMaS, a napomohly tak možné budoucí mezinárodní spolupráci.