VIZUÁLNÍ PROHLÍDKA TĚSNÍCÍHO PLÁŠTĚ NÁDRŽE DLOUHÉ STRÁNĚ

Výzkumníci z centra AdMaS, pod vedením prof. Kudrny spolu s prof. Šťastníkem, provedli dne 3.6.2019 diagnostiku těsnícího pláště nádrže na Dlouhých Stráních. Tato nádrž slouží jako součást přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Těsnící plášť nádrže je tvořen z asfaltových vrstev a v současné době se na povrchu pláště objevují poruchy.

 

V uvedený den byla celá nádrž vypuštěna a dalo se tak dostat až na samotné dno. Na místě byla provedena vizuální prohlídka současného stavu a vyznačení míst pro odběr jádrových vývrtů, které budou předmětem dalšího zkoumání. Tato akce byla součástí projektu Technologické agentury ČR TH04020154 s názvem: „Optimalizace výstavby, oprav a provozování asfaltobetonových těsnících plášťů“.