VS EGAR JE OPĚT ÚSPĚŠNÁ V GRANTOVÝCH PROGRAMECH FONDŮ EHP

   

 

Výzkumné skupině EGAR se koncem roku 2019 opět podařilo získat menší podporu z finančních mechanismů EHP, resp. Iceland Liechtenstein Norway grants.

Na přelomu roku 2019 a 2020 se tedy budou s již tradičními norskými partnery Norwegian University of Science and Technology, Trondheim resp. s Norwegian Institute for Water Research, Oslo řešit aktuální témata v oblastech městského inženýrství a čištění odpadních vod.

Cílem projektu s Norwegian University of Science and Technology je příprava společného doktorského studijního programu v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb, jehož efektem má být posílení institucionální spolupráce v oblasti vzdělávání. Mladí výzkumníci z centra AdMaS navštívili Univerzitu v Trondheimu ve druhé polovině října, důležitou součástí návštěvy byla prohlídka výzkumné infrastruktury a představení fungování a nastavení parametrů norského doktorského programu.

Cílem projektu s Norwegian Institute for Water Research je posílení výzkumné spolupráce mezi VUT v Brně, resp. centrem AdMaS a touto výzkumnou institucí v oblasti přípravy společných výzkumných projektů na odstraňování antibiotik a odstraňování bakterií rezistentních na antibiotika v odpadních vodách. Poznávací cesta spojená opět s prohlídkou výzkumné infrastruktury je plánována na polovinu prosince 2019.