VUT POSTUPNĚ ZAVÁDÍ NOVOU METODU ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK. SÁZÍ SE NA ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ

Odbor veřejných zakázek Rektorátu VUT a Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulty stavební VUT uspořádali v březnu dvoudenní školení zaměřené na inovativní metodu zadávání zakázek a řízení projektu obecně – Best Value Approach. Tato metoda byla před více jak 20 lety vyvinuta v USA a v posledních letech se těší velkému zájmu v Nizozemí a Norsku. Postupně se tuto metodu snaží zavádět i brněnská technika.

 Metoda Best Value Approach (BVA) spočívá ve zcela odlišném pojetí zadávání zakázek a řízení projektů obecně. Vychází z předpokladu, že předmětu zakázky nejlépe rozumí dodavatel-expert, který zakázky daného typu dlouhodobě realizuje, nikoliv zadavatel, který leckdy zadává určité zakázky jednou za svou existenci. „BVA metoda vede zadavatele k tomu, aby se při výběru dodavatele zaměřili na definování očekávaného výsledku, cíle, nikoliv způsobu, jakým má být cíle dosaženo. Tím umožní kvalitním dodavatelům, aby se prosadili vůči konkurenci,“ vysvětlil vedoucí Odboru veřejných zakázek VUT Petr Jelínek.

Metoda je obecně využitelná pro všechny druhy zakázek, nicméně nejvýhodnější je zejména u zakázek na služby a u stavebních zakázek, jejichž součástí je i projektování, tzv. design-and-build. „Na odboru se snažíme metodu postupně aplikovat u menších stavebních zakázek, připravujeme rovněž nadlimitní zakázku na úklidové služby, u které bychom chtěli BVA ve větší míře využít,“ dodal Jelínek. Díky nové metodě by dodavatelé mohli dostat více prostoru k projevení svých zkušeností, know-how i kvality. Je totiž právě na nich, jakým způsobem zadaného cíle dosáhnou.

Petr Jelínek školení BVA absolvoval loni v Nizozemí a v půlce března zorganizoval ve spolupráci s ředitelem centra AdMaS stavební Fakulty VUT Zdeňkem Dufkem podobný kurz pro administrátory zakázek na VUT a jejich kolegy z Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje, Ministerstva zemědělství a dalších zadavatelů. „Účastníci získali základní teoretické znalosti a praktické dovednosti přímo od zkušených školitelů a praktiků BVA z asociace Best Value Europe. Do Brna zavítala přímo ředitelka asociace Susan van Hes a také její kolega Albert Mulder. Stavební trh v ČR není již několik let v dobré kondici, potýká se s fenoménem nízkých nabídkových cen a z toho pramenící nekvality. V přístupu Best Value spatřuji jednu z možností, jak vrátit do odvětví kvalitu,“ uvedl Dufek.

Odkaz na Best Value:

http://www.bestvalueeurope.com/