VYDÁNÍ PUBLIKACE OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ

 

Ředitel Centra AdMas, dr. Zdeněk Dufek, se společně s kolegou, doc. Tomášem Apeltauerem, a dalšími odborníky v oboru podílel na sepsání publikace OCHRANA MĚKKÝCH CÍLŮ.

 

V úvodu je tato problematika zasazena do kontextu právní úpravy v ČR. Následně jsou uvedeny informace o politice státu v oblasti ochrany měkkých cílů. Obsaženy jsou i praktické informace z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR a to zejména z pohledu analýzy rizik a řešení krizových situací. Dále je pak v publikaci pojednáno o možnosti využití preventivních nástrojů a je popsán systém hodnocení bezpečnosti vybraných objektů měkkých cílů. Závěr publikace je věnován informacím o možnostech aplikace modelů evakuace osob.

 

Cílem autorů bylo přinést různé pohledy na danou problematiku a poskytnout metodickou podporu všem osobám, které přicházejí s tématem ochrany měkkých cílů do styku. Jedná se především o představitele IZS, samospráv, organizátory hromadných akcí a správce objektů, kde se koncentruje větší počet osob.