Výzkumníci proměnili suť a kal v materiál pro střechy či koberce

Technologická agentura ČR si všimla zajímavých výstupů projektu REVOZIM – „Recyklace vody a odpadů v rámci zelené infrastruktury měst“. Projekt REVOZIM reaguje na potřebu zejména menších měst a obcí komplexně řešit hospodaření s vodou a zlepšovat kvalitu života v souladu s principy Smart city a s principy oběhového hospodářství v obcích do deset tisíc obyvatel. Centrum AdMaS se na výzkumu podílí zásadním způsobem, protože právě na AdMaSe jsou instalovány experimentální moduly zelených střech, jejichž substrát je připraven ze zmíněných recyklovaných materiálů.

Na výzkumném projektu spolupracovali s Centrem AdMaS FAST VUT i  Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, firmy Sedum Top Solution a GreenVille service. Finančně ho podpořila Technologická agentura České republiky (TA ČR) v rámci Programu Národní centra kompetence.

Výzkumníci proměnili suť a kal v materiál pro střechy či koberce | BusinessInfo.cz

 

Experimentální moduly zelených střech v centru AdMaS během vzorkovací kampaně na kvalitu odtoku po zálivce. Modul vlevo (substrát z recyklovaných materiálů včetně biouhlu z čistírenského kalu); modul vpravo (substrát z recyklovaných materiálů – bez biouhlu)

 

Člunkový průtokoměr a nádoba pro odběr vzorku odtoku po zálivce na sledování kvalitativních parametrů

Biouhel z čistírenského kalu vyrobený střednětepelnou pyrolýzou v centru AdMaS