WORKSHOP “KONTROLA A ZKOUŠENÍ VLASTNOSTÍ BETONU A JEHO SLOŽEK V PRŮBĚHU VÝSTAVBY“

 

Na přelomu měsíce ledna a února se v prostorách centra AdMaS konal Workshop na téma “Kontrola a  zkoušení vlastností betonu a jeho složek v průběhu výstavby“ pro technické dozory na stavbě. Zabýval se problematikou technologie betonu a zkoušením  jeho vlastností.

Prof. Hela a dr. Hubáček účastníkům prezentovaly poznatky o moderní technologii obyčejného betonu, přes informace týkající se složek betonu, až po speciální druhy betonů aplikované s výhodou ve specifických podmínkách. Součástí programu bylo také posouzení parametrů betonu podle požadavků norem a resortních předpisů. Podrobně byla probírána také problematika zkoušení vlastností čerstvých a ztvrdlých betonů, včetně podrobných praktických ukázek jednotlivých zkoušek v laboratořích.