XX. KONFERENCE MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER

 

Pod záštitou odborné skupiny „Odvodnění urbanizovaných území CZWA“ a výzkumného centra AdMaS pořádala fy ARDEC s.r.o. ve dnech 1.- 2. října 2020 ve Velkých Bílovicích již XX. ročník konference “ MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER „.  Mediálním partnerem konference byl stavební server.com, časopis Vodní hospodářství a internetový portál Vodovod info. Hlavním partnerem konference byla firma PREFA Brno a.s.

Konference Městské vody 2020 si tradičně zachovala vysokou úroveň přednesených příspěvků. Program konference byl rozdělen do 3 bloků. Celkem bylo předneseno 24 příspěvků. Vzhledem ke složité situaci s COVID19 se z účasti, často na poslední chvíli, omluvila řada delegátů. Program konference byl z toho důvodu zredukován do velkého sálu a bylo rozhodnuto, že přednášky budou přenášeny živě pomocí Microsoft TEAMS a že bude také umožněno vybraným přednášejícím přednést svou přednášku online.

První den konference byl zakončen společenským večerem v jízdárně státního zámku Lednice. Společenský večer, který se tentokrát konal v komorním duchu a zúčastnilo se jej cca 70 delegátů, poskytl prostor pro řadu neformálních diskusí i získání osobních kontaktů mezi účastníky konference. K poslechu hrála cimbálová hudba, pro účastníky byla přichystána ochutnávka moravských vín ze špičkových vinařství a bohaté občerstvení. Společenský večer byl, přesto že se konal za přísného dodržování všech aktuálně platných opatření a omezení spojených s Covid 19, účastníky velmi kladně hodnocen.

Dvacátý ročník konference potvrdil, že konference „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“ si přes složitou situaci zachoval přízeň účastníků, o čemž svědčí aktivní účast cca 100 delegátů z výzkumných ústavů a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev apod. Další účastníci měli možnost sledovat online přenos přednášek.

Přípravy XXI. ročníku konference a výstavy „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“, která se bude konat 7. a 8. října 2021, již byly zahájeny. Konference „Městské vody 2021“ bude tradičně zaměřena na vodní hospodářství v roce 2021, vodní zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů, koncepci řešení městského odvodnění, městské vodní toky, protipovodňovou ochranu ve vztahu k městskému odvodnění, progresivní technologie čištění odpadních vod, technologické procesy ČOV a zkušenosti z realizace staveb městského odvodnění. Zvláštní sekce bude také věnována příspěvkům souvisejícím s pandemií COVID 19.