Zelená parkoviště jsou trendy

Tendence rozšiřování zelených ploch ve městech přináší novinky i v oblasti parkovacího stání. Odborníci z vědeckého centra AdMaS, pod vedením Ing. Tomáše Chorazyho Ph.D., se rozhodli otestovat na novém experimentálním parkovišti tři typy parkovacích stání. Tzv. zasakovací rošty, které jsou pro všechny tři typy parkovacích stání společné, umožňují místo klasického odvodu dešťovky do kanalizace její zasakování do půdy, čímž pomáhají bojovat proti suchu. Pod jedno parkovací stání vědci navíc uložili biouhel, který pomáhá odstraňovat např. těžké kovy, pesticidy a také čistí srážkové vody. Moderní města a urbanistická zástavba využívají biouhel pro regeneraci zelených ploch, při výstavbě zelených střech či výsadbě stromů nebo právě na budování zmíněných zelených parkovišť. Nyní se testování přenese z laboratoří přímo na experimentální parkoviště. Kromě toho se plánují např. dynamické rázové zkoušky pro sledování únosnosti v rámci dlouhodobého užívání či sledování efektivnosti zasakování, apod. Na výzkumu pracovníci Fakulty stavební VUT spolupracovali s firmou ASIO NEW, spol. s r.o.

 

Zájem odborné veřejnosti médií je velký, což dokazují zveřejněné články například v deníku Právo (dostupné na: https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/monitoring/CZ$OP-17-1439/topic/vp51/article/2021P220A14D/token/50be148f504f4037a7bcc3aedd8b69bf?tab=EClip), na internetové portále TV Seznam (dostupné na: https://www.stream.cz/vecerni-zpravy-porad/prezident-zeman-v-nemocnici-cesko-po-volbach-a-konec-levice-64229062), další článek na webu (dostupné na: https://www.komunalweb.cz/v-centru-admas-testuji-zelene-parkoviste/)a v neposlední řadě také na webu Zprávy z VUT (dostupné na: V centru AdMaS testují zelené parkoviště. Přispívá k boji se suchem – Nápady a objevy – Zprávy z VUT)