Zkoušení nových hmot přímo v reálných podmínkách stavby

 

Ve čtvrtek, 22.11.2018, provedli pracovníci Výzkumné skupiny Mikrostruktura stavebních hmot Centra AdMaS ověření vyvíjených hmot pro stříkané betony přímo v reálných podmínkách stavby v Praze. Při výzkumu nových směsí pro torkret, které jsou součástí řešení i diplomové práce Radka Hermanna, je nezbytné ověřit hmoty nejen v laboratorních podmínkách, ale také s využitím zařízení pro stříkání betonu. Díky propojení výzkumu s tvorbou diplomových prací na oboru M Fakulty stavební VUT v Brně se tak stávají studenti nezbytnou součástí výzkumného týmu a spolupracují na vývoji nových stavebních výrobků.