ZMĚNA VE VEDENÍ CENTRA ADMAS

doc. Dufek (vlevo) a dr. Krejza (vpravo) provázející guvernéra ČNB, Jiřího Rusnoka, Centrem AdMaS

 

Centrum AdMaS po necelých 7 letech změnilo vedení – ředitel, doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., svůj post opustil a přenechal funkci svému zástupci, Ing. Zdeňkovi Krejzovi, Ph.D.

Doc. Dufek je i nadále s centrem spojen díky dvěma projektům TA ČR. První projekt, „Bezpečnost LNG čerpacích stanic“, na kterém Centrum již čtvrtým rokem postupně spolupracuje s firmami GasNet, Technologická platforma a innogy ČR, má termín ukončení v srpnu letošního roku. Pozdější, velký projekt Národního Centra Kompetence CAMEB „Centrum pokročilých materiálů a staveb“ bude ukončen až v prosinci roku 2022.

Tento projekt v sobě zahrnuje několik projektů dílčích, na kterých se podílí jak univerzity (VUT, ČVUT, MENDELu a TUL), tak mnoho soukromých firem. Motivací pro jeho vznik bylo ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství.

Doc. Dufek se během svého působení na pozici ředitele věnoval i mnoha důležitým státním zakázkám (např. pro Ředitelství vodních cest, Ředitelství silnic a dálnic, aj.), spolupracoval na sepsání několika odborných publikací a rozšiřoval povědomí o kvalifikaci centra na české i mezinárodní úrovni.

Jménem zaměstnanců bych ráda doc. Dufkovi poděkovala za jeho přínos Centru, vždy profesionální jednání a kolegiální chování a popřála novému řediteli, dr. Krejzovi, mnoho zajímavých projektů a pracovních úspěchů