ADMAS POMÁHÁ V KORONAKRIZI

 

Centrum AdMaS vyslechlo výzvu o pomoc vedení domova pro seniory Domov Matky Rosy v Rajhradě, které se potýkalo nejen s nedostatkem personálu, ale i s mizející zásobou ochranných pomůcek.

Do domova bylo zavezeno několik desítek kusů ochranných štítů vytištěných na 3D tiskárně Fakulty stavební pod vedením doc. Jana Pěnčíka. Tyto jsou v domově používány nejen stálým personálem, ale i množstvím dobrovolníků, kteří se v této těžké době rozhodli pomáhat potřebným. Svůj čas i ochotu pomáhat nabídl i jeden ze zaměstnanců Centra a strávil víkendy péčí o obyvatelé domova.