PÍSEK PRO VÍDEŇ

V programu Folklorika ČT 2 byl dne 29.9.2018 odvysílán příběh původu písku v unikátních vinných sklepech v Novém Šaldorfu. Tento byl dle legendy odvážen do Vídně, kde se používal na výstavbu domů. Výzkumníci z VP1 tento písek na žádost místních vinařů zkoumali a v programu o svých výzkumech hovořili.

Celou relaci je možno shlédnout na:

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/318291310040007-pisek-pro-viden

SILNIČNÍ KONFERENCE OSTRAVA 2018

Zástupci Centra AdMaS, v čele s ředitelem, JUDr. Ing. Zdeňkem Dufkem, Ph.D. a prof. Ing. Jan Kudrnou, CSc., se ve dnech 17. a 18. října 2018 zúčastní 26. Silniční konference, která se letos koná v Ostravě v hotelu Clarion Congress Ostrava a v Atletické hale Vítkovice Arény.

Centrum zde bude mít opět svůj stánek, ve kterém bude propagovat svoji činnost a navazovat možnou budoucí spolupráci s kolegy z oboru. Více informací na:

https://www.silnicnikonference.cz/2018/pozvanka-na-silnicni-konferenci/

 

 

 

NOC VĚDCŮ

Jako v minulých letech, i v tomto roce se Centrum AdMaS účastní skvělé Noci vědců, konající se 5.10.2018 od 18 do 24 hodin. Tentokrát budou v provozu i dva automobily, které budou děti a jejich rodiče převážet z Fakulty stavební na ulici Veveří k nám do centra v Medlánkách a zpět. Rádi v našich prostorách přivítáme děti všech věkových kategorií a stupňů zvídavosti, pro které jsme nachystali tento program:

Pavilon P1

Laboratoř silničního stavitelství:
• Ukázka míchání asfaltových směsi včetně výroby zkušebních těles (vyrobená zkušební tělesa si mohou návštěvníci odnést jako drobný upomínkový předmět).
• Může asfaltový povrch pohlcovat vodu? Praktická ukázka drenážního koberce.
• Požární zkoušky asfaltových povrchu – video ukázky.
• Drsnost povrchu různých typů vozovek – zastavíš včas?
• Vliv barvy oblečení na viditelnost osob v noci? Ukázky reflexního vodorovného značení.

Laboratoř konstrukcí staveb:
• Mezní únosnost konstrukčních prvků v ohybu. Návštěvníci odhadnou mezní únosnost konstrukčního prvku daného profilu a zvoleného materiálu v ohybu při daných okrajových podmínkách prostého uložení a při zatížení dvěma břemeny uprostřed rozpětí. Reálná únosnost bude experimentálně ověřena na univerzálním zkušebním stroji včetně sledování charakteru porušování zvoleného modelu.
• Hrátky s těžištěm těles. Identifikace správného určení těžiště tělesa pravidelných i nepravidelných tvarů ověřená při svislém zdvihu.

Pavilon P2

Laboratoř technologie betonu:
• Poruchy materiálů z blízka.
• Kolik toho stavební materiály vydrží.
• Dokážeš rozpoznat stavební materiál?

Laboratoř stavebních hmot:
• Ukázka přístrojů a zařízení pro zkoumání vlastností stavebních materiálů.
• Pohled do nitra předmětů okolo nás – rentgenová tomografie vážně i nevážně.
• Světelná kouzla pro zobrazení struktury materiálů.
• Ďábel se skrývá v detailech – možnosti elektronové mikroskopie.

Pavilon P4

Geodezie:
• Zamračené mračno – ukázka laserového skenování.
• Panorama z berušky aneb co umí LadyBug.

Městské inženýrství:
• Na vzorky se vzorkovačem!

Pozemní stavitelství:
• Letecký simulátor bezpilotních prostředků; těžko na cvičišti lehko na bojišti!
• Koutek dětských modelů pracovních strojů Liebherr

Matematické modelování (3D tiskárna):
• Prostorové materiály.
• Periodické minimální plochy, bio-inspired geometrie a jine mechanicky výhodné struktury.

Pavilon H

Laboratoř požární odolnosti stavebních dílců:
• Demonstrace hořlavosti různých stavebních materiálů.
• Požární odolnost konstrukcí – jak na to?

Projdi minimálně 8 stanovišť, získej razítko a sladká odměna tě nemine 😉

 

SETKÁNÍ ÚSTAVŮ A KATEDER POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ ČR A SR

Centrum AdMaS přivítalo dne 11.9.2018 účastníky Setkání ústavu a kateder pozemního stavitelství ČR a SR  (Praha – Brno – Ostrava – Bratislava – Žilina – Košice). V rámci setkání, organizovaného Ústavem pozemního stavitelství při Fakultě stavební VUT v Brně,  byli kolegové z ostatních univerzit provedeni po všech pavilónech centra a během dvouhodinové exkurze seznámeni s jeho vybavením a aktuálně řešenými projekty.

REALIZACE PROJEKTU MĚSTSKÝCH BUNĚK

Centrum AdMas se, ve spolupráci s firmou ConWe, s.r.o, podílelo na realizaci modulu městské buňky, umístěné na brněnském Malinovském náměstí. Buňka testuje, jak kvalitně využít dešťovou vodu na pěstování ochlazující zeleně městě.

Provozovatelem prototypu je Veřejná zeleň města Brna a vyšla město na zhruba půl milionu korun. Více informací je možno získat na odkaze:

https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/mestska-bunka-nabidne-stin-a-ukaze-hospodareni-s-destovou-vodou/

 

 

ODBORNÉ POSOUZENÍ STAVU SILNIC III. TŘÍDY V PROGRAMU ČT 1

V pondělí, 13.8.2018, opět vystupoval v programu ČT 1 Události v regionu zaměstnanec centra AdMaS, prof. Ing. Jan Kudrna, CSc.

Na facebookovém profilu ČT 1 vzbudilo velký ohlas video z jízdy po jihomoravské silnici třetí třídy a jelikož se v komentářích objevilo mnoho tipů na podobná místa, reportéři ČT 1 požádali pana profesora, aby s nimi jednu takovou jízdu absolvoval a odběrně se vyjádřil ke stavu silnic a možné nápravě.

Celou reportáž je možno shlédnout pod názvem Stav silnic III. třídy na odkazu:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/318281381990813-udalosti-v-regionech/video/639317

STÁŽ NORSKÉ STUDENTKY

Díky organizaci IAESTE jsme na AdMaSu dne 17. 7. 2018  přivítali novou stážistku z Norska – Tonje Lysø. Tonje studuje na NTNU (Norwegian University of Science and Technology) v Trondheimu. Na AdMaSu chce především poznat práci v silniční laboratoři a aktivně se zapojit do řešení výzkumných projektů.

 

ROZHOVOR NA TÉMA HLINITANOVÝ BETON V PROGRAMU ČR ZLÍN

12.  července 2018, v pořadu Českého rozhlasu Zlín Co vy na to, odpovídal na otázky reportéra zaměstnanec centra AdMaS, prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

Program se zabýval jedním z největších neštěstí svého druhu na území Československa od konce druhé světové války, a to zřícení části výrobní haly a třípatrové budovy v podniku Mesit v Uherském Hradišti 23. listopadu 1984.

Odborník z centra AdMaS hovořil  na téma hlinitanový beton, z kterého tyto budovy a několik dalších v České republice, byly a jsou postaveny a o možném nebezpečí, které hrozí.

Celý článek o rozhlasovém programu je možno přečíst na odkazu:

https://zlin.rozhlas.cz/smrt-18-lidi-v-hradistskem-mesitu-menila-predpisy-domy-z-hlinitanoveho-cementu-7564225

ADMAS ČLENEM VIPA

Od  července 2018 je VUT v Brně/ Centrum AdMaS členem sdružení pro vakuové izolační panely VIPA International.  Od letošního  roku se tak pracovníci AdMaS/TSH budou podílet na vývoji a standardizaci superizolačních stavebních materiálů spolu s nejlepšími světovými týmy v dané oblasti (např.: FIW Munchen, Va-Q-Tec, Porextherm, Rockwool, Evonic, atd.).

Více informací o sdružení možno najít na:

https://vipa-international.org/