BRAZILSKÝ STUDENT NA STÁŽI V CENTRU ADMAS

 

Ústav pozemních komunikací přivítal počátkem ledna nového stážistu – brazilského studenta Césara Viapiana, který studuje obor Civil Engineering na Federal University of Rio Grande do Sul.

César je V Brně v rámci programu UNIGOU 2020 pořádaným organizací INCBAC. V rámci dvouměsíční stáže se taktéž zapojí do výzkumných projektů řešených v silniční laboratoři centra AdMaS. Lze říci, že César se velmi rychle adaptoval v laboratoři centra a již během prvních dnů se podílel na řadě praktických úloh.

Na jedné z fotografií je zachycen spolu s prof. Kudrnou a svým vedoucím, Ing. Pavlem Šperkou, při výrobě dvouvrstvých zkušebních vzorků simulující asfaltové vrstvy na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně.