Dálnice budoucnosti v harmonii s přírodou

Centrum AdMaS se podílí na zpracování dílčích částí vizionářského koncepčního projektu interně nazvaného „zelená dálnice“.

Ředitelství silnic a dálnic ČR zadalo řešitelskému týmu složeného z inovátorské firmy SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty stavební – centra AdMaS zpracování úvodní technickoekonomické studie vybraného úseku připravované dálnice D55 s názvem „Dálniční galerie s integrovanou fotovoltaikou a využitím srážkové vody z galerie v krajině“.

Předmětem úvodní technickoekonomické studie bude efektivní využití slunečního záření a srážkové vody při realizaci stavby „D55 – úsek ptačí oblasti Bzenec – Bzenec, Přívoz – Rohatec – řešení s galerií“. Cílem studie je připravit komplexní kvalifikovaný podklad pro následné zadání realizačního projektu.

Highwaytohell