DOC. HÉCTOR CIFUENTES NA FAST VUT V BRNĚ

V týdnu od 20. do 24. 5. 2019 byl hostem Ústavu stavební mechaniky (STM) FAST VUT, s podporou projektu Internacionalizace a Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., doc. Héctor Cifuentes Bulte z University of Sevilla ze Španělska. Primárně byli průvodci jeho pobytem doc. Stanislav Seitl, prof. Zbyněk Keršner a Ing. Petr Miarka.

Doc. Cifuentes představuje významného odborníka na popis chování stavebních materiálů se zaměřením na betony s rozptýlenou výztuží, včetně lomově-mechanických aspektů jejich odezvy na statické i dynamické zatěžování (jedním z jeho školitelů v rámci doktorského studia byl prof. Bhushan L. Karihaloo, expert na lomovou mechaniku konstrukčního betonu).

Host se zajímal o činnost výzkumné skupiny Matematické modelování (MM) s akcentem na numerické simulace namáhání konstrukcí s využitím experimentálních dat a na funkčnost metodiky komplexní analýzy stavebních prvků na bázi cementových kompozitů, ocenil také nadstandardní experimentální možnosti Centra AdMaS. Hlavní náplní pobytu doc. Cifuentes byly prohloubení exkluzivního mezinárodního kontaktu, konzultace s akademickými pracovníky STM/MM a studenty doktorského a magisterského stupně studia, porady ke společným proběhlým i plánovaným experimentům, příprava společné publikace apod.

Na půdě STM přednesl přitažlivě připravenou prezentaci Tensile-Fracture Behaviour of Ultra-High-Performance Fibre-Reinforced-Concrete Subjected to High Temperatures. V přednášce detailně pojednal tahové a lomové vlastnosti vybraných vlákny vyztužených betonů s velmi vysokými užitnými vlastnostmi, především vliv ocelové rozptýlené výztuže a teplotního působení.