Dokončení instalace experimentálních modulů zelených střech na Univerzitě Banja Luka

Výzkumní pracovníci Centra AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně (VUT v Brně) vedení prof. Petrem Hlavínkem, ve dnech 8. až 10. srpna 2022 během již druhé cesty na Univerzitu Banka Luka, Bosna a Hercegovina, dokončili ve spolupráci s kolegy z místní univrzity instalaci experimentálních modulů zelených střech a uvedli do provozu on-line monitorovací systém.

V návaznosti na cíle mezinárodního projektu financovaného Ministerstvem zahraničí České republiky s názvem „Využití biocharu jako materiálově transformovaných odpadů pro extenzivní zelené střechy“ z programu Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích, pracovníci centra AdMaS (Dr. Raček, Dr. Chorazy a Ing. Novotný) dokončili instalaci experimentálních modulů zelených střech a tímto zahájili intenzivní spolupráci ve výzkumu v oblasti testování substrátů s obsahem biocharu v zelených střechách v podmínkách a částečným využitím recyklovaných materiálu v Bosně a Hercegovině.

V rámci testování je nyní prioritně zkoumán vliv biocharu na substrát a na vegetaci zelených střech, bude také dokumentován vývoj a stav vegetace v průběhu sledovaného období 1 – 2 let. Současně bude vyhodnocena schopnost zadržovat vodu jednotlivých substrátů s ohledem na měřené dešťové srážky a bude vypočítána evapotranspirace z vegetačních ploch. Už nyní jsou srovnány tepelné vlastnosti jednotlivých substrátů na základě teplotních čidel umístěných v různých hloubkách ve vztahu k měřené teplotě vzduchu a solární radiace. Následně budou provedeny fyzikálně-chemické rozbory organické složky substrátu, tedy biocharu a budou vyhodnoceny fyzikálně-chemické ukazatele výluhů z umělého dešťového odtoku jednotlivých modulů.

Experiment mimo výše uvedené ověřuje efektivnost užitného vzoru č. 34 637 Substrát pro zelené střechy zpracovaný autorským týmem Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokým učením technickým v Brně.

Mimo práce na experimentálních modulech zelených střech proběhla další jednání se zástupci Univerzity Banja Luka a byly diskutovány výzkumná témata a možnosti mobilit master a Ph.D. studentů.

Završením druhé cesty na Univezitě Banja Luka bylo jednání se zástupci Ambasády České republiky v Sarajevu, která je gestorem tohoto mezinárodního projektu. Tým výzkumných pracovníků centra AdMaS, který na této cestě doprovázel také proděkan Fakulty stavební doc. Zdeněk Dufek, Ph.D., představil své cíle a aktuální stav řešení projektu. Zástupci české ambasády, jmenovitě potom konzul a vedoucí rozvojové spolupráce Mgr. Štěpán Šantrůček s koordinátorkou rozvojové spolupráce paní Nejrou Bučo diskutovali s projektovým týmem a zástupci Univerzity Banja Luka o dalších možnostech, která je v rámci rozvojové pomoci České republiky Bosně a Hercegovině nabízena a to zejména o stipendijním programu v rámci studia na českých veřejných vysokých školách.