Exkurze studentů EKO gymnázia Brno

V úterý 21.11. přišli na exkurzi do Centra AdMaS studenti brněnského EKO gymnázia. Během dopoledne se měli možnost podívat do laboratoří ústavu THD, kde si mohli pomocí experimentů ověřit pevnost betonu, reakce materiálu na oheň nebo se podívat na snímky materiálů z elektronového mikroskopu. Osahali si také různorodé materiály, které se dnes používají při realizaci staveb.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zástupci ústavu VHO je dále provedli vodařskou laboratoří s ukázkami problematických kanalizací a pyrolyzní jednotkou, ve které se zpracovává čistírenský kal a další odpadní látky z ČOV na biochar. Praktické využití biocharu pak studenti viděli na instalaci zelených parkovacích stáních a inovativních substrátech použitých při výsevu trávníku na volné ploše P3. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V areálu centra se dále studenti podívali na venkovní instalace, kde se testují zelené střechy a fasády, a nástěné solární panely, do výrobních prostor start-upu Plastic Guys, kde se zpracovává odpadní plast na praktické věci do interiérů, nebo do laboratoře robotizace a 3D tisku.