EXKURZE V CENTRU PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU AID FOR TRADE 2019 – BOSNA A HERCEGOVINA

 

Dne 16. 9. 2019 přivítalo výzkumné centrum AdMaS členy bosenské delegace, kteří navštívili Českou republiku v rámci své studijní cesty. Exkurze mapující aktivity centra v oblasti městského inženýrství s důrazem na vodohospodářskou infrastrukturu a geotechniku byla připravena ve spolupráci se společností GEOtest, a.s.

Tato brněnská společnost aktuálně implementuje projekt Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky „Pomoc při založení technologického centra pro inovace“ v rámci programu Aid for Trade oficiální zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Bosnou a Hercegovinou. Cílem projektu je přenést české know-how v oblasti zakládání a provozu technologických parků a inovačních center.

V září letošního roku se tedy v rámci jedné z projektových aktivit uskutečnila návštěva jednotlivých technologických parků a inovačních center na území České republiky včetně výzkumného centra AdMaS. Mimo jiné tak došlo k výměně zajímavých kontaktů a diskuzi žhavých témat, např. s děkanem Strojírenské fakulty Univerzity v Zenici, předsedou vlády Zenicko-dobojského kantonu, ředitelem TRA Agentury pro rozvoj municipality Tešanj a dalšími účastníky delegace.