EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ ZPĚTNÉHO VYUŽITÍ ZTEKUCENÝCH ZEMIN

  

V létě provedli pracovníci Výzkumné skupiny MSH Centra AdMaS (Dr. Černý a Dr. Michalčíková) v reálných podmínkách stavby bytového domu v Brně jeden z řady ověřovacích experimentů nově vyvíjené technologie využití ztekucených zemin pro samozhutnitelné zálivky.

Jednalo se o vyplnění segmentu provedeného výkopu původní zeminou ve ztekucené formě. Technologie umožňuje využití i méně vhodných zemin a je šetrná k uloženým instalacím, které dokonale obteče. Instalace tak není nutno složitě obsypávat a zeminu již není potřeba dále hutnit.

Po 4 dnech po provedení byla zálivka zhodnocena z pohledu homogenity, vlhkosti, únosnosti a byly odebrány vzorky pro ověření základních parametrů, které dosahovaly hodnot původní zhutnění zeminy.