KONCEPCE BIM 2022 – SETKÁNÍ STAVEBNÍHO ODVĚTVÍ

Zástupci centra AdMaS se dne 26.2.2019 účastnili akce pořádané na Ministerstvu průmyslu a obchodu v Praze s názvem Koncepce BIM 2022. Cílem této akce bylo seznámit jednotlivé klíčové aktéry v procesu zavádění technologie BIM  v ČR s jejich aktivitami navzájem a umožnit diskusi. Na akci prezentovali své pokroky zástupci státní správy, významných veřejných zadavatelů stavebních zakázek, projektantů, zhotovitelů, inženýrských komor a vysokých škol. Aktivity centra AdMaS na akci prezentoval ředitel centra,  Dr. Zdeněk Dufek. Mimo jiné podal informace o kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na BIM, o dokončené odborné monografii Veřejné stavební investice, o vývoji v oblasti využívání modelů BIM jako podkladu pro tvorbu evakuačních modelů osob a modelů zakouření prostor a o projektu, který bude centrum řešit v rámci Národního centra kompetence CAMEB zaměřeného na propojení virtuální reality a BIMu.