KONFERENCE INLAND NAVIGATION FOR THE 21ST CENTRURY

Ředitel výzkumného centra AdMaS, dr. Zdeněk Dufek, se dne 1.4.2019 účastnil mezinárodní odborné konference Inland Navigation for the 21st Century, která proběhla v Praze. Ve svém příspěvku informoval o postupu řešení projektu našeho výzkumného centra zaměřeného na návrh technických předpisů na bezpečnou výstavbu a provozování LNG tankovacích stanic. Toto alternativní palivo se stává i v podmínkách ČR realitou. Ministerstvo dopravy vypsalo v loňském roce dotační výzvu na podporu výstavby tankovacích stanic na LNG, které využilo několik subjektů. Do roku 2022 lze očekávat uvedení více než desítky LNG tankovacích stanic do provozu. Mimo jiné se nabízí možnosti umístění LNG stanic v přístavech blízko významných silničních tahů. K tomu bude třeba vytvořit bezpečnostní předpisy, aby bylo možné podle nich stanice naprojektovat, povolit jejich uvedení do provozu a bezpečně provozovat.