KONFERENCE RYCHLÁ ŽELEZNIČNÍ SPOJENÍ V ČR

V rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno, konaných ve dnech 25. – 28.4.2018,  uspořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) společně s Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) konferenci Inženýrský den 2018 na téma Rychlá železniční spojení v ČR. Tato konference je součástí spolupráce ČKAIT s Ministerstvem dopravy a Správou železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC).

 

Centru AdMaS reprezentoval doc. Ing. Otta Plášek, Ph.D. přednáškou na téma Program podpory železniční technologické platformy k urychlení výstavby tratí rychlých spojení, kde mimo jiné sdělil, že výchova a vzdělávání inženýrů a techniků potřebných k přípravě i realizaci těchto staveb se zatím nesetkává s velkým zájmem mladých studentů a proto hrozí nebezpečí, že budou chybět odborníci.