NÁVŠTĚVA DELEGACE Z ČÍNSKÉ PROVINCIE GUANGDONG

V pondělí, 16.4.2018, centrum AdMaS navštívila patnáctičlenná delegace z čínské provincie Guangdong v doprovodu třech zástupců Jihomoravského kraje.

V centru je přivítal pan ředitel, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D., a vědecký ředitel centra, prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., kteří je seznámili s podstatou, výzkumy a cíly centra.

Poté se delegace přemístila do laboratoře konstrukcí, kde práci VS KDS prezentovala Ing. Nekulová a následně do laboratoře VP1, kde se jim věnoval dr. Dvořák.

Mezi významnými politickými a obchodními vizitory byl i Song Wenqi, ředitel obchodního oddělení Huawei Česká republika. Delegaci však vedl guvernér provincie, pan Ma Xingrui, který získal magisterský titul ze strojírenství v Tianjin University a doktorát z mechaniky v Technologické institutu v Harbinu. Po studiích působil jako vyučující a zastával různé vysoké funkce na Technologickém institutu v Harbinu. Poté pracoval ve vědecko-technické společnosti se zaměřením na letecký průmysl. Následně byl ředitelem Čínské národní vesmírné agentury, kde se zasloužil mimo jiné o realizaci projektu Chang´e 3 (čchang-e). Projekt spočíval ve vypuštění kosmické sondy určené k průzkumu Měsíce, na jehož povrch sonda sestoupila v prosinci 2013.

Guvernérem provincie Guangdong, čtvrtou nejlidnatější provincií celé Číny, avšak neoficiálně nejlidnatější provincií, se stal v roce 2017. Tato oblast je nejbohatším regionem celé Číny s největším HDP, známa především díky svým tradičním řemeslným výrobkům. Mezi ty nejvýznamnější patří klíče, nože, baterky, deštníky, kožené výrobky, výšivky a vyřezávaný mahagonový nábytek.