NÁVŠTĚVA GUVERNÉRA ČNB

 

Ústav stavební ekonomiky a řízení a Centrum AdMaS Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně uspořádal přednášku guvernéra České národní banky, Ing. Jiřího Rusnoka, na téma Role a úkoly České národní banky včetně aktuálních výzev v měnové a makroobezřetní politice.

 

Přednáška se konala středu, 17. 4. 2019, v aule Fakulty stavební a byla určena zejména pro studenty 1. ročníku studijního programu Stavební inženýrství a studenty oboru Management stavebnictví, ale setkání s panem guvernérem si přišli poslechnout i ostatní studenti a zaměstnanci VUT.

 

Po přednášce se pan guvernér odebral do Centra AdMaS, kde ho s prostory a výzkumnými projekty a cíli seznámil ředitel centra, JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. a jeho zástupce, Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D.