NÁVŠTĚVA HONGKONGSKÉ OBCHODNÍ KOMORY

Ve středu, 6.6.2018, zavítali do centra AdMaS členové Hongkongské obchodní komory.

Hongkongská obchodní komora, která byla založena v roce 1861, je nejstarší a přitom nejdynamičtější obchodní organizací v Hongkongu. Její členové zastupují širokou škálu čínských a mezinárodních podniků. Více než polovina stěžejních korporací uvedených na indexu Hang Seng jsou jejími členy. Dohromady členové komory, od renomovaných nadnárodních společností k prosperujícím malým a středním podnikům, zaměstnávají přibližně jednu třetinu hongkongské pracovní síly. Komora slouží jako hlas byznysu a pomáhá jejím členům uspět prostřednictvím těchto služeb: obhajoba, události založené na vědomostech, networking a řada služeb obchodní dokumentace.

Celkem 11 návštěvníků z řad komory bylo přivítáno panem ředitelem a poté seznámeno s činností a plány centra prostřednictvím prezentace a videoklipu a následně praktickou prohlídkou laboratoří v budovách P1 a P2.