NOC VĚDCŮ

 

Jako v minulých letech, i v tomto roce se Centrum AdMaS účastnilo skvělé Noci vědců, konající se 5.10.2018 od 18 do 24 hodin. Tentokrát byli v provozu i dva automobily, které děti a jejich rodiče převáželi z Fakulty stavební na ulici Veveří k nám do centra v Medlánkách a zpět. Rádi jsme v našich prostorách přivítali návštěvníky všech věkových kategorií a stupňů zvídavosti, pro které jsme nachystali tento program:

Pavilon P1

Laboratoř silničního stavitelství:
• Ukázka míchání asfaltových směsi včetně výroby zkušebních těles (vyrobená zkušební tělesa si mohou návštěvníci odnést jako drobný upomínkový předmět).
• Může asfaltový povrch pohlcovat vodu? Praktická ukázka drenážního koberce.
• Požární zkoušky asfaltových povrchu – video ukázky.
• Drsnost povrchu různých typů vozovek – zastavíš včas?
• Vliv barvy oblečení na viditelnost osob v noci? Ukázky reflexního vodorovného značení.

Laboratoř konstrukcí staveb:
• Mezní únosnost konstrukčních prvků v ohybu. Návštěvníci odhadnou mezní únosnost konstrukčního prvku daného profilu a zvoleného materiálu v ohybu při daných okrajových podmínkách prostého uložení a při zatížení dvěma břemeny uprostřed rozpětí. Reálná únosnost bude experimentálně ověřena na univerzálním zkušebním stroji včetně sledování charakteru porušování zvoleného modelu.
• Hrátky s těžištěm těles. Identifikace správného určení těžiště tělesa pravidelných i nepravidelných tvarů ověřená při svislém zdvihu.

Pavilon P2

Laboratoř technologie betonu:
• Poruchy materiálů z blízka.
• Kolik toho stavební materiály vydrží.
• Dokážeš rozpoznat stavební materiál?

Laboratoř stavebních hmot:
• Ukázka přístrojů a zařízení pro zkoumání vlastností stavebních materiálů.
• Pohled do nitra předmětů okolo nás – rentgenová tomografie vážně i nevážně.
• Světelná kouzla pro zobrazení struktury materiálů.
• Ďábel se skrývá v detailech – možnosti elektronové mikroskopie.

Pavilon P4

Geodezie:
• Zamračené mračno – ukázka laserového skenování.
• Panorama z berušky aneb co umí LadyBug.

Městské inženýrství:
• Na vzorky se vzorkovačem!

Pozemní stavitelství:
• Letecký simulátor bezpilotních prostředků; těžko na cvičišti lehko na bojišti!
• Koutek dětských modelů pracovních strojů Liebherr

Matematické modelování (3D tiskárna):
• Prostorové materiály.
• Periodické minimální plochy, bio-inspired geometrie a jine mechanicky výhodné struktury.

Pavilon H

Laboratoř požární odolnosti stavebních dílců:
• Demonstrace hořlavosti různých stavebních materiálů.
• Požární odolnost konstrukcí – jak na to?