POSOUZENÍ KVALITY VODNÍHO DÍLA JEZ KUNOVSKÝ LES

V červenci 2019 provedli pracovníci skupiny MSH Centra AdMaS místní šetření pro posouzení kvality a míry degradace betonu vodního díla Jez Kunovský les. Byla provedena prohlídka vodního díla in situ a během této prohlídky byly rovněž odebrány vzorky betonu (jádrové vývrty), dále stanovena hloubka karbonatace včetně akustického trasování. V souladu s požadavky objednatele byla z odebraných jádrových vývrtů připravena zkušební tělesa pro stanovení fyzikálně mechanických parametrů, dále vzorky pro analýzu chemického a fázového složení s ohledem na stanovení kvality a míry degradace betonu.