PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH TĚLES CEMENTOTŘÍSKOVÝCH DESEK S OBSAHEM ALTERNATIVNÍCH SUROVIN

Dne 4. 9. 2019 byla v rámci probíhající spolupráce Centra AdMaS se společností CIDEM Hranice, a.s. připravena a následně testována zkušební tělesa cementotřískových desek s ohledem na posouzení fyzikálně mechanických parametrů (objemová hmotnost, pevnostní charakteristiky a modul pružnosti v ohybu), mikrostruktury a analyzování spalného tepla. Tělesa byla vyráběna laboratorně. Pro výrobu desek byly využity výrazně modifikované receptury se zaměřením na dosažení nižší objemové hmotnosti a zlepšení požární odolnosti při zachování minimálních normových požadavků na užitné vlastnosti. Úprava složení cementotřískových desek byla realizována substitucí primárních složek (až 50 %) alternativními surovinami (teplárenská škvára, odpadní perlit a prach vznikající jako vedlejší produkt při opracování cementotřískových desek).