PŘÍSTAVNÍ ÚZEMÍ ČR V HAMBURGU

Výzkumníci z centra AdMaS spolupracují se Sweco Hydroprojekt a.s. a německou společností Wagener & Herbst Management Consultants GmbH na zakázce pro Ředitelství vodních cest ČR s titulem Analýza marketingového potenciálu a technických parametrů nového přístavního území ČR v Hamburku.

 

Cílem je identifikace a vyčíslení marketingového potenciálu nového přístavního území ČR k Hamburku pro obchod mezi zámořím (a Evropou s využitím příbřežní námořní dopravy) a Českou republikou, identifikace příležitostí funkce přístavního území státu pro podporu obchodu s ČR a identifikace technických parametrů pro přístavní území.

 

Nové přístavní území bude dosahovat základních parametrů rozlohy 30 tis. m2, s manipulační a skladovací plochou, krytým skladem, administrativním zázemím, přístavní zdí délky 200 – 300 m s námořním přístupem lodí do ponoru cca 11 m bez omezení výšky, přístupem říčních lodí bez omezení, silničním a železničním napojením.

 

Přístavní území je v jurisdikci Spolkové republiky Německo, Svobodného a Hansovního města Hamburk, na území přístavu bez vymezeného celního území nebo jiného omezení přístupu, kdy pronajímatelem infrastruktury jednotlivým uživatelům bude Česká republika prostřednictvím Ředitelství vodních cest ČR. Přístavní území bude aktivováno v referenčním roce 2022.