PRODLOUŽENÍ DOBY ŘEŠENÍ PROJEKTU CAMEB

 

Technologická agentura ČR schválila v prosinci 2020  žádost o prodloužení projektu Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov. CAMEB tak získal financování do konce roku 2022. Pokračovat bude 11 z 12 původních dílčích výzkumných projektů.

Motivací pro vznik Národního centra kompetence CAMEB bylo ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství.

 

Národní centrum kompetence CAMEB (Centre for Advanced Materials and Efficient Buildings) tak  vzniklo v roce 2019 spoluprací ČVUT v Praze, VUT v Brně a dalších dvaceti osmi partnerů – univerzit a zejména soukromých firem. CAMEB sdružuje partnery s takovými kompetencemi, které umožní nalézat lepší využití zdrojů ve stavitelství. Na základě optimalizace životního cyklu budeme schopni navrhovat lepší budovy s využitím principů znalostní a cirkulární ekonomiky. K tomu zároveň využíváme moderní technologie z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů.

 

Jedním z cílů centra CAMEB je rozvíjet přímou spolupráci mezi univerzitami a firmami na bázi smluvního výzkumu, tedy bez státní podpory.