PROF. YUZO OBARA NAVŠTÍVIL STM FAST A CENTRUM ADMAS

Výzkumná skupina Matematické modelování mohla díky spolupráci s Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., konkrétně s Dr. Leonou Vavro a Dr. Martinem Vavro, přivítat dne 19. 9. 2019 významného odborníka v oblasti lomových testů hornin, prof. Yuzo Obaru, z japonské Kumamoto University.

 

Právě v den 120. výročí založení VUT prezentoval prof. Obara přednášku v zasedací místnosti STM FAST a v odpoledních hodinách pak navštívil Centrum AdMaS. V přednášce „Crack Front Geometry and Stress Intensity Factor of Semi-Circular Bend Specimens with Straight Through and Cracked Chevron Notches“ poutavě přiblížil aktuální výsledky týmu v oblasti experimentů i numerické analýzy vlivu tvaru iniciačního koncentrátoru napětí na faktor intenzity napětí a vyhodnocovanou lomovou houževnatost studovaných pískovců.

 

Mimochodem, Kumamoto University, jejíž Fakulty inženýrství byl prof. Y. Obara proděkanem, jakož i ředitelem GeoX CT Center, oslavila 120. výročí založení v roce 2017. Organizátory návštěvy za MM a STM byli prof. Zbyněk Keršner, doc. Stanislav Seitl a Dr. Hana Šimonová.

 

Snímek z areálu AdMaS zachycuje zleva prof. Z. Keršnera, prof. Y. Obaru, Dr. L. Vavro a Dr. M. Vavro. Na momentce Ing. Lucia Osuská z výzkumné skupiny Technologie stavebních hmot při poutavém výkladu hostům.