PUBLIKACE VYUŽITÍ LNG V DOPRAVĚ A ENERGETICE A JEHO BEZPEČNOST

Kolektiv autorů z VUT, pod vedením ředitele centra AdMaS Dr. Zdeňka Dufka, vydal publikaci Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost. Využívání LNG (zkapalněného zemního plynu) je celosvětově stále aktuálnějším tématem. V současnosti se i v České republice připravuje výstavba tankovacích stanic a v dohledné době se na našich  silnicích objeví nákladní vozy využívající toto alternativní palivo. Cílem publikace je přiblížit odborné veřejnosti tento druh paliva, seznámit s jeho základními fyzikálními vlastnostmi, podmínkami dopravy a skladování a s možnostmi jeho komerčního využití. Pozornost je rovněž věnována koncepčním dokumentům EU a jsou nastíněna základní východiska pro bezpečnostní normy. Publikace je určena širokému okruhu potenciálních uživatelů, kteří se s LNG mohou v následujících letech setkat, i projektantům čerpacích stanic a odborníkům v oblasti požární bezpečnosti a bezpečnosti silničního provozu. Současně je určena pracovníkům stavebních úřadů, kteří budou stavby tankovacích stanic a zásobníků povolovat.

Publikace je volně dostupná všem v Profesním informačním systému ČKAIT (PROFESIS) pod linkem:

 

https://www.profesis.cz/parser/go/4c7a692f314e32397039534b67374a5438454f6463796a3535544c53576e766d556f67472b4a6f504b34424268565866657975396a716c325a6f425574354e47#a