SEMINÁŘ TDS – BETON

 

Ve dnech 28. a 29. 1. 2020 se v prostorách Centra AdMaS konal seminář TDS – Beton.

 

Účastnilo se jej 38 zaměstnanců Správy železničních dopravních cest.

 

Předmětem byly přednášky a praktické ukázky na téma Základy technologie betonů, požadované vlastnosti, požadavky na vstupní suroviny a speciální betony, doprava  a ošetřování betonu. Vedoucím přednášek byl prof. Ing. Rudolf Hela, CSc.

 

Ing. Adam Hubáček, Ph.D. železničáře seznámil se základními betonářskými předpisy a  zkoušenými vlastnostmi, TKP SŽDC a staveništní přejímky byly tématem přednášky doc. Ing. Jiřího Brožovského, CSc.

 

Ing. Martin Ťažký předvedl hostům praktickou ukázku zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu v laboratořích.